<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Resumé

VA ønskede i samarbejde med Columbus at fremtidssikre virksomheden digitalt med cloudbaserede løsninger, hvor opdateringer af systemet sker automatisk.

Derfor indgik VA og Columbus et samarbejde, hvor Columbus’ arbejde bestod i at rådgive VA og sammensætte en ny IT-arkitektur, som tog højde for moderne, gældende kundekrav og processer.

Om Vestjyllands Andel

  • VA er Danmarks tredjestørste andelsgrovvareselskab, og for at servicere deres ca. 4000 medlemmer bedst muligt og sikre konkurrencedygtighed har VA således prioriteret et tæt samarbejde med Columbus, som har rådgivet og faciliteret implementering af en række branchespecifikke løsninger.

  • Vestjyllands Andels digitale opdatering har taget afsæt i ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 og datavisualiseringsløsningen Power BI.

Download casen

Tag Vestjyllands Andel med på farten

Download hele casen, og få den sendt til din indbakke.

Case

En stor aktør med digitale ambitioner

Vestjyllands Andel køber og sælger afgrøder. Størstedelen af de afgrøder, som landmændene afleverer hos VA, bliver forarbejdet til foder, der sælges til dansk landbrug igen. Andre afgrøder sælges videre.

VA råder over 30 afdelinger fordelt over et stort område af Jylland, hvor hver af disse er specialiseret inden for foderproduktion, kornmodtagelse, detailhandel og andre landbrugsrelaterede ydelser. Derudover foretager VA løbende investeringer inden for grovvare- og landbrugsområdet, som bidrager til yderligere udvikling af kerneforretningen. Så en vigtig del af løsningen har været, at de kontinuerligt kan udbygge og tilpasse deres nuværende ERP-løsning.


Vestjyllands Andel er en sund virksomhed med godt 250 medarbejdere. Virksomheden omsætter for knap tre milliarder kroner om året. En vigtig del af VA’s fokus er at kunne prioritere udvikling højt.
VA ønskede i samarbejde med Columbus at fremtidssikre virksomheden digitalt med cloudbaserede løsninger, hvor opdateringer af systemet sker automatisk, så VA kunne blive evergreen, som det kaldes i Microsofts verden. Columbus’ arbejde bestod således i at rådgive VA og sammensætte en ny IT-arkitektur, som tog højde for moderne, gældende kundekrav og processer.

Farm 900xauto

Columbus servicerer 360 grader rundt

Samarbejdet med Columbus er tæt og rygraden i Vestjyllands Andels system er den ERP-løsning, Columbus har udviklet specifikt til virksomheden. Løsningen er udbygget specielt til grovvaresektoren og tilhørende detailområde og er blandt andet også solgt videre til Nordsjællands Andel. 
En vigtig faktor for VA, er at Columbus kan levere relevante branchespecifikke servicer 360 grader rundt om virksomheden. Der understøtter dens daglige drift og fremtidig udvikling. For VA betyder det, at de ikke skal ud at købe implementeringsløsninger udefra, men kan få det hele hos Columbus.

Dyb forståelseaf VA’s branche

VA havde et ønske om erfarne digitale rådgivere med indgående indsigt i og forståelse for branchens udfordringer. Det gælder for eksempel skærpede krav til sporbarhed, lagerstyring og detaljerede næringsdeklarationer. 
Columbus blev det naturlige valg som rådgiver, og som en del af partnerskabet har VA nu et fast og dedikeret supportteam hos Columbus. Det er konsulenter, der har et indgående kendskab til både VA som virksomhed, den branche, VA opererer i, og alle de digitale løsninger, der gør VA til en digital frontløber i dansk landbrug.

Farming 900xauto

Data og indsigt på omskifteligt råvaremarked

Krig, tørke, politiske beslutninger og en høst over eller under forventning kan have stor indvirkning på prissætning og indtjening. Vestjyllands Andel er derfor nødt til at agere efter det globale råvaremarked, når de handler med afgrøder fra danske landmænd. 
Med et Cloud-baseret ERP-system og dataanalyse med Power BI kan Vestjyllands Andel ruste sig bedst muligt til at agere på et meget omskifteligt marked, hvor kontrakter for en høst bliver indgået, mange måneder før vejr og høstens kvalitet kendes.
VA bruger en særlig rapporteringsløsning i Power BI, som Columbus har udviklet til dem. Med denne løsning opnår VA den indsigt, der skal til for at kunne lave præcise estimater, være omstillingsparat og på forkant, hvis markedsvilkårene ændrer sig. 

Mange lovkrav at leve op til

Gennem sin omfattende digitalisering står Vestjyllands Andel også bedre rustet til hurtigt at blive kompatibel, når nye regler og lovkrav bliver indført. Det kan være fremtidens mulige krav til CO2-udledning, korrekt rapportering om kvælstofindhold eller de utallige erklæringer og dokumenter, der skal udfyldes og registreres hver dag.

Agriculture and tech 900xauto

Datterselskaber integreres i systemet

VA’s robuste og fleksible ERP-løsning gør det også muligt for Vestjyllands Andel at integrere nye virksomheder nemt i organisationens processer.
VA er en stor aktør i landbrugssektoren og foretager jævnligt investeringer i øvrige virksomheder. De virksomheder, der bliver en del af VA-koncernen som datterselskaber, er selv højt specialiserede og lever op til strenge myndighedskrav og indrapporterer gennem særlige portaler.
Hver gang sørger Columbus for at udbygge VA’s ERP-system med nye funktioner og integrationer. Det giver ensartede processer og indsigt i mange forskellige grene af virksomheden, selv om de respektive datterselskaber som udgangspunkt bevarer deres navn af hensyn til deres individuelle brand.

New life 900xauto

Den digitale rejse fortsætter

VA har den indstilling, at IT bør fungere som dommeren i en fodboldkamp: Man skal helst ikke lægge mærke til det. Det er den opgave, Columbus løfter for Vestjyllands Andel.

Vestjyllands Andels digitale rejse er kun lige begyndt. Samarbejdet mellem Columbus og VA fortsætter i de kommende år, hvor kombinationen af Columbus’ store teknologiske kompetencer og dybe brancheindsigt skal hjælpe Vestjyllands Andel til flere gode resultater til gavn for både selskabets medlemmer, dansk landbrug og det danske samfund.

Konsulenter med viden og brancheforståelse

Vil du lige som Vestjyllands Andel have moderniseret og optimeret din virksomheds it-platforme, så de er i tråd med virksomhedens behov og kundernes krav?
Tag en snak med vores digitale rådgivere, og lær, hvordan vi kan hjælpe med at maksimere din forretning. 

Anders Stenkjær Jensen

Anders Stenkjær Jensen

Lead Solution Architect

Hør hvad vi kan gøre for din virksomhed

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down