<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="yandex">

Growth forum er en gennemarbejdet arbejdsmetode, som Columbus har udviklet, som har til formål at vejlede jer i at prioritere store og små initiativer baseret på insights fra rigtige brugerdata.

Det er vigtigt at se Growth forum som en process, hvor vi stræber efter at opnå en bedre konvertering og højere ordreværdi i gennemsnit på de digitale kanaler. Eksempler på højere konvertering er flere leads, flere downloads eller for eksempel øget salg. I løbet af processen anvender vi rigtige brugerdata til at analysere og forstå forskellige adfærdsmønstre. Hver interaktion giver mere information om brugeren, hvilket gør, at vi kan ændre vores antagelser og prioritere derefter.

Hvorfor investere i et Growth forum?

For hele tiden at kunne forbedre konverteringen på vores digitale kanaler arbejder vi eksempelvis med trafikdrivende aktiviteter (SEO), inbound marketing og konverteringsoptimering (CRO).

I dag kan vi ikke se disse områder eller andre strategier som enkeltstående initiativer. Vi er nødt til at se helheden. Først da kan vi prioritere rigtigt ud fra vores fælles mål. I et Growth forum håndterer vi netop helheden.

Afhængigt af omfanget, kan vores fokus dog være mere eller mindre rettet mod forskellige strategier.

Hvad indeholder et Growth initiativ?

  • Vi arbejder løbende med analyse og insights
  • Vi trækker "relevans" ud af brugerdataene og konkretiserer idéer
  • Løbende prioritering af idéer baseret på insights
  • Vi skaber en optimerings-backlog
  • Ud fra vores optimerings- backlog laver vi hypoteser, foretager ændringer, tester, analyserer og giver en anbefaling
  • Vellykkede initiativer leveres til "Product backlog"

Hvordan starter vi?

Et Growth initiativ er en proces, ikke en engangsaktivitet, hvor vi stræber efter at nå opsatte mål og bidrage til en øget tilvækst og -resultat.

Vores arbejdsmetode bygger på 4 trin:

  • Forberedelser inden for kunde- og forretningsdrevet udvikling
  • Vi analyserer og indsamler insights
  • Vi konkretiserer og prioriterer
  • Vi optimerer, opbygger, tester og lancerer

De tre sidste trin er en repetitiv proces, hvor vi kontinuerligt udfordrer og prioriterer baseret på nye insights.

Du vælger derfor at investere i et månedsabonnement, som vi skræddersyer ud fra dine behov og ambitioner. Et abonnement, hvor vi sammen diskuterer jeres, henholdsvis vores, engagement for at lykkes.

Enten tager Columbus et stort ansvar for hele processen, ellers er vi en katalysator, som hjælper jer med at sætte initiativet i gang, og I kan så bagefter håndtere processen med egne ressourcer.

Vi skaber forudsætningerne for noget rigtigt godt, sammen!

Vi begynder altid med et opstartmøde, hvor vi vejleder og uddanner jer i processen. Vi skaber sammen et billede af jeres behov og afstemmer, at arbejdsmetoden og strategierne matcher disse. Resultatet tager vi med ind i den efterfølgende proces, hvor vi sammen analyserer, konkretiserer, prioriterer, vurderer, træffer beslutning og skaber forudsætninger for et vellykket implementeringsprojekt og slutresultat.

Kasper Emil Hansen

Kasper Emil Hansen

Business Development Director

Vil du vide mere om Growth Forum?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down