<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kellele lahendus väärtust loob?

Lahendus annab laojuhtidele ja ettevõte juhtkonnale reaalajas ülevaate lao komplekteerimistest ja operatiivsest efektiivsusest. Komplekteerijad ja laotöötajad näevad reaalajas ülevaadet oma tehtud ja tegemist vajavast tööst ning eeldatavast tööpäeva lõpust.


Ülevaade tootest

Komplekteerimise töölaua näol on tegemist mugava ja kasutajasõbraliku lahendusega, kus laojuhid ja komplekteerijad saavad ülevaate töödest reaalajas. Lahenduse eesmärk on:

 • Seisakute vähendamine
 • Tarnekindluse parandamine
 • Töötajate motivatsiooni suurendamine

Funktsionaalsusest:

 • Lahendus annab ülevaatliku pildi komplekteeritavatest toodetest - palju on komplekteeritud, palju ootel, alustatud ja ka juba lõpetatud;
  tellimuste ülevaade
 • Kuvatakse tööde ja ressursi jaotust päevade lõikes, mis annab sisendi töögraafikute ja plaanide koostamiseks;
  Tänane tellimuste täitmine
 • Luuakse sünergia tootmise ja komplekteerimise vahel. Tootmine saab sisendi vastavalt sisse tulnud tellimustele ja oma tegevust sellest lähtuvalt operatiivselt planeerida;
 • Antakse ülevaade lahtiolevatest tellimustest ning puuduolevatest toodetest;
  lahtiolevad tellimused
 • Lahendus võimaldab komplekteerimist efektiivselt juhtida ning tooteid grupeerida vastavalt tarnevajadustele ja – lubadustele;
  grupi kirjeldus
 • Kuvatakse erinevaid klienditüüpe, mis annab ülevaadet tellimustest ja nende täitmisest klientide lõikes;
  klienditüübid
 • Ülevaade komplekteerijate tootlikkusest ja efektiivsusest töötajapõhiselt;
  töötaja efektiivsus
 • Lahendus annab ka ülevaate tööpäeva lõppajast vastavalt eesolevale tööajale. Aeg muutub dünaamiliselt vastavalt töö kulgemisele päeva jooksul.
  Päeva lõpp

Lahenduse täpne funktsionaalsus kujundatakse vastavalt kliendi vajadustele.

Suurim kasu kasutajale ja ettevõttele

Töölaud annab laojuhtidele ülevaate komplekteerimistest reaalajas. Komplekteerijad ja laotöötajad kasutavad töölauda oma igapäevase töö organiseerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Lahendus parandab tarnekindlust, vähendab seisakuid komplekteerimisel ning tõstab komplekteerijate töö efektiivsust.


Juurutus ja maksumus

Juurutuse ajavahemik: Alates 7 tööpäeva

Hinnavahemik: Alates 4990 EUR

Vaata demovideot

Demovideo annab Sulle praktilise ülevaate lahenduse funkstionaalsusest ja olemusest.

Tutvu lahendusega
Kristen Pugi

Kristen Pugi

ärianalüütika juhtivkonsultant

Soovid rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down