<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne: Barrus on nii tehnoloogiliselt kui ka IT vallas arenenud ettevõte. Eelnevatel aastatel on järjepidevalt investeeritud tehnoloogiatesse, mis on tõstnud nende efektiivsust ja lihtsustanud protsesse. Iseseisvalt on arendatud tarkvara, millega planeeritakse ja hallatakse tootmist. 

Barrus on alati soovinud olla tehnoloogia kasutamises esirinnas. Kuid teha seda mitte uisapäisa, vaid targalt ja eesmärgipäraselt. Tehnoloogia ei ole Barruse jaoks mitte eesmärk omaette vaid vahend juhtimiseks ja protsesside tulemuslikkuse tagamiseks.  

Ettevõtte kiire kasvu tõttu tekkis aga vajadus leida kaasamõtlejaid. Seetõttu otsustas Barruse juhtkond, et otstarbekas on ettevõtte edasise digiarengu planeerimiseks liituda Columbuse i-Ettevõtte programmiga. 

Tulemus: Barruse juhtkonna poolt püstitatud digitaliseerimise eesmärgid olid peamiselt seotud protsesside tulemuslikkuse (efektiivsuse) suurendamisega ning pidevast kasvust ja turumuudatustest tingitud kohanemisvõime parandamisega. Mõlema eesmärgi saavutamise eelduseks on planeerimisvõimekuse kasvatamine. 

I-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Barrusele digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks. Koostöös juhtkonnaga valiti tegevuskavast välja kõige kiirema potentsiaalse ärikasuga parendustegevused ning tänaseks on alustatud koostööd Columbusega ka nende elluviimiseks.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down