<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ülevaade tootest

Columbus Eesti poolt loodud COLTimber ehk Columbuse puidulahendus on valdkonnaspetsiifiline väärtuslahendus majandustarkvarale Microsoft Dynamics 365 Business Central.

ET_2020_Q4_ColTimber_BlogGraphic_Mrinal_V1-03

 

Lahenduse loomisel on arvesse võetud just puiduettevõtete spetsiifilisi protsesse ning lahendus on suunatud eelkõige saetööstusele ja hööveldatud materjali töölejatele/ edasimüüjatele. Samas sobib ka näiteks palkmaja tootjatele.

COLTimber katab puiduväärindusettevõtte tarneahela sh:

 • palgi haldus sh veoselehed, mõõtmine, ost, müük, saagimine (töötlemine ning järeltöötlus)
 • saematerjali tootmine ja töötlemine
 • saematerjali ost ja müük
 • pakkide haldus
 • saematerjali sisemine ja väline logistika sh veokorraldused

Palgihaldus sisaldab integratsiooni EVR-iga ja palgi mõõtmisandmete edastamist RMK nõuetele vastavas formaadis üle ftp või e-mailiga.

Saematerjali veokorralduste haldus on integreeritud Cargosoniga.

Kellele lahendus väärtust loob?

Lahendus tõstab järgmiste protsesside efektiivsust:

 • Palgihaldus – väravavaht, palgimõõtja, palgi tõstukijuht
 • Tootmine – Tootmisjuht, tootmistöötaja
 • Müük – Müügijuht, müügitöötaja
 • Ost – Ostujuht, sisseostja
 • Logistika – logistik, pakkide tõstukijuht

Vaata demovideot!

Demovideo annab ülevaate võimalustest, mida lahendus kasutajatele pakub.

Tutvu  lähemalt!

 

Vaatama!

Mis võimalusi ColTimber puidulahendus kasutajale pakub?

  Tooteleht

TEST veebi jaoks Kadi vähendatud jalusega tooteleht veebilehele-4

  Palgihaldus

Columbuse puidulahendus katab palkide käitlemise tööprotsessid alates koorma vastuvõtustläbi mõõtmise 
ja lõpetades saagimisega. Palkide liikumist saab samaaegselt jälgida eri mõõtühikutes – m3, jooksev meeter, tükk.  

Töökiirust ja efektiivsust aitab tõsta ka avatud standardil põhinev liidestamise võimalus nii mõõte- ja tootmisliinide kui väliste süsteemidega (EVR).  

Peamised efektiivsuse allikad:  

 • Kiire ja täpne palgikoorma vastuvõtt ja väljastamine tänu EVR liidesele
 • Kiire ja täpne palgi mõõtmisaruande loomine otse palkide mõõtmisliini andmete pealt
 • Kiire ja täpne kulusse kandmine otse saeliini mõõtmisandmete pealt
 • Kiire ja täpne palkide ostudokumentide loomine palkide mõõtmisaruannete ja ostuhinnakirja alusel
 • Reaalajas täpne varude ja tootmise ülevaade

Lahendusega kaetud funktsionaalsused: 

 • Veoseleht 
 • Liides EVR keskkonnaga 
 • Veoselehe andmete import 
 • Koostatud veoselehe eksport 
 • Metsamaterjali üleandmise- vastuvõtuakt 
 • Võimekus liidestada sorteerliini tarkvaraga 
 • Palkide mõõtmisaruanne – seotud veoselehega 
 • Mõõtmisandmete saatmine RMK formaadis 
 • Palkide mõõtmistulemustest ostutellimuse genereerimine 
 • Ostuhinnakiri, palkide ostuakt 
 • Saagimiskorraldus 
 • Palkide inventuur 
 • Palkide laoseisu ülevaade 
 • Võimekus liidestada saeliini tarkvaraga
 • Saematerjali arvele võtmine ja sildistamine

Töökohakesksed vaated: 

 • Laadurmasina töökeskkonna vaade 
 • Värava operaatori töökeskkonna vaade

  Saematerjali ost/müük

Columbuse puidulahendus katab tänu pakipõhisele arvestusele kõik saematerjali ostu ja müügiga seotud protsessid. Kauba jälgimine erinevate parameetrite lõikes (ristlõiked, pikkused, kvaliteet, tugevus, sertifikaadid, jne) lihtsustab otsuste tegemist.

Lahendusega kaetud funktsionaalsused:

• Saematerjali koguse arvestus kõigis ettevõttele vajalikes ühikutes nt jm, m3 act, m3 nom, jne

• Võimalus liidestada ostutellimusi, müügitellimusi, saatelehti ja arveid koostööpartnerite tarkvaradega

• Ostu- ja müügilepingute haldus ja jälgimine (koondtellimus)

• Saematerjali müük pakkidena või teistes vajalikes ühikutes

• Pakkide lõikes saatelehe genereerimine (paki spetsifikatsioon)

• CMR koostamine

• Saematerjali proforma arve koostamine

  Saematerjali tootmine

Columbuse puidulahendus katab tootmisega seotud protsessid alates planeerimisest kuni töö tagasisideni, mis tagab läbipaistva materjalide ja ressurside kasutuse kogu protsessi ulatuses.

Lahendusega kaetud funktsionaalsused:

 • Saagimine (palgikulu arvestus, saematerjali arvelevõtt)
 • Kuivatamine (kuivatilaod, võimekus liidestada kuivati tarkvaraga)
 • Sorteerimine, sh tugevussorteerimine
 • Järeltöötlus (värvimine, termotöötlus, harjamine, kappimine jt.)
 • Töökeskuse tagasiside (materjalikulu, valmistoodang)
 • Võimekus liidestada tootmismasinatega
 • Töökohakesksed vaated:
  • Laadurmasina töökeskkonna vaade
  • Tootmistöötaja töökeskkonna vaade

  Pakkide haldus

Columbus puidulahendus katab pakkide käitlemisega seotud tegevused sh mobiilsetel töökohtadel. Lahendus tõstab ostu, müügi, laohalduse ja tootmise efektiivsust ettevõtte siseselt ja väliste partneritega.

Peamised efektiivsuse allikad:

• Kiirem pakkide käitlemine kauba tarnimisel ja väljastamisel tänu eelkirjeldatud pakkidele

• Kõik laoga seotud tegevused on kiiremad tänu minimaalsele andmesisestusele

• Täpsemad andmed tänu sellele, et inimliku eksimise võimalused on viidud miinimumini

• Kiirem ja selgem ülevaade varudest

Lahendusega kaetud funktsionaalsused:

• Pakkide loomine ostudokumendi ridadelt ja tootmisest

• Pakkide ja nende sisu lõikes laoseisu ülevaade

• Pakkide lisamine laoseisust müügitellimusele

• Lihtne pakkide liigutamine asukohtade vahel

• Lihtne pakkide arvele võtmine ja mahakandmine sh osakogustega

• Pakkide käitlemise dokumendid (etiketid, saatelehed)

• Pakkide inventuuri lahendus

  Logistika ja laohaldus

Columbuse puidulahendus katab veoste planeerimise ja laadimise protsessid. Veose koostamine algdokumentidelt toimub lihtsalt mõne klikiga ning veose laadimine toimub skänneriga.


Lahendusega kaetud funktsionaalsused:

• Sisenev ja väljuv veokorraldus

• Ülevaade kogu veokorraldusega seotud infost (sh vedaja info, auto, haagis, konteiner)

• Veokorralduse loomine algdokumendi pealt (ostutellimus, müügitellimus, üleviimiskorraldus)

• Peale- ja mahalaadimine – skännerlahendus (triipkood, RFID)

• Integratsioon transpordi ja logistika e-keskkonna Cargosoniga

• Võimekus liidestada teiste logistikapartneritega

  Ärianalüütika aruanded

Columbuse puidulahendus sisaldab lisateenusena kolme Microsoft PowerBI-l baseeruvat aruannet, mis katavad esmase ärianalüütika vajaduse:

• Kas mul materjali on? - materjali voo jälgimine ja statistika
• Kas müüa saab ja millal saab? - valmistoodangu haldamine
• Kus mu materjal on? – laoseisu ülevaade erinevate kaubaparameetrite lõikes

Ärianalüütika aruandeid saab vastavalt ettevõtte vajadustele muuta ja lisada.

  Finantsarvestus

Lahendust saab liidestada kas ettevõtte olemasoleva raamatupidamistarkvaraga või võtta kasutusele Microsoft Dynamics 365 Business Central finantsarvestus standardtarkvara. Lahendus pakub terviklikku finantsjuhtimist, mis hõlmab nii ostu, müüki, kuluarvestust kui ka põhivarade, varude ja rahavoogude haldust, mida täiendavad vajalikud aruanded ja reaalajas kasutatavad detailsed analüüsid.

Kalle Uuemäe

Kalle Uuemäe

tööstuse konsultant

Soovid rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down