<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne:
Printcenter Eesti on ettevõte, mis pidevalt proovib kasutada parimat tehnoloogiat ja pakkuda kliendile sobivaimat lahendust. Samas ilmnesid kitsaskohad, millele leevendamiseks otsiti abi ka välistelt partneritelt. Seetõttu pöörduti Columbus Eesti poole, kes viis ettevõttes läbi digidiagnostika.

Tulemus:
Printcenter Eesti eesmärgid olid suunatud lahendustele, mis muudaksid andmed nähtavamaks ja parandaks planeerimist.
i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Printcenter Eesti digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down