<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne:
Tapvei Estonia on kiirelt kasvav ekspordile suunatud ettevõte, mis on viimastel aastatel investeerinud tootmisvõimekuse kasvatamisse. Samas on ilmnenud mõningad kitsaskohad nende protsessides, mistõttu parimate võimaluste leidmiseks pöörduti Columbus Eesti poole digidiagnostika läbiviimiseks.

Tulemus:
Tapvei Estonia ootused olid suunatud käsitöö vähendamise vajaduse tuvastamisele ja tervikpildi saamisele ettevõte kitsaskohtadest.
i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Tapvei Estonia digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down