<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne:
Vara Saeveski on lähiaastatel palju investeerinud ja põhjalikult uuendanud on riistvaralist poolt ning parendanud protsesse. Samas tunnetas juhtkond, et vajalik oleks saada kõrvalpilk ettevõtte digitaliseerimisvõimalustele ja luua terviklik plaan digitaliseerimise elluviimiseks. Seetõttu pöörduti Columbus Eesti poole, kes viis ettevõttes läbi i-Ettevõte ehk digidiagnostika.

Tulemus:
Vara Saeveski digitaliseerimise eesmärgid olid suunatud digilahenduste otsimisele vähendamaks käsitööd ja panna andmed paremini tööle.
i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Vara Saeveski digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down