<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne: RMK metsamajandamise töö mobiilsuse ja efektiivsuse tõstmine, paberitöö vähendamine, andmete süsteemi jõudmise kiiruse tõstmine.

  1. Online ja Offline lahendus.

  2. Liidestatud RMK kaardiinfosüsteemiga.

  3. Mobiilses seadmes töö planeerimine ja teostamine.

  4. Mobiilses seadmes aruandluse vaatamine.

Tulem: Loodud RMK GIS ja ERP lahendustega integreeritud e-praakeri rakendus. E-praakeris saab praaker kaardil navigeerida ja teha lankide, eraldiste ning ladude päringuid. Mobiilselt saab teostada lao operatsioone: kinnitada elektroonilisi kokkuveo töölehti, teha lao ümbersorteerimist ja inventuuri. Lisaks saab teostada ladude üleandmist logistikutele ning lankide vastuvõtmist töövõtjalt.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down