<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne: Vähendada tootmise planeerimisprotsessis aeganõudvat käsitööd ning aidata kaasa planeerimise efektiivsuse ja automatiseerituse kasvule.

Pikemas vaates planeerimisel (≥ 1 kuu) juurutuse eesmärgid:

- Tootmisvõimsuste ülekoormatuste ja suuremate pudelikaelte avastamine ning õigeaegsete otsuste tegemine täiendavate resursside kaasamiseks.

- Tootmisettevalmistuse st tootearenduse (100%-line projektitootmine) ja materjalihangete sihipärasem ning parem planeerimine.

- Tellimuste tähtaegne täitmine.

Lühiajalisel planeerimisel (≤ 1 nädal) juurutuse eesmärgid:

- Tekkida võivate pudelikaelte operatiivne kõrvaldamine lisavahetuste ja ületunnitöö ning täiendava tööjõu rakendamisega.

- Tööaja normide korrigeerimine.

- Töö produktiivsuse tõstmine.

- Tellimuste tähtajaline täitmine. 

Tutvu lähemalt Columbus Eesti tootmise ja tööstuse digitaliseerimise lahendustega. 

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down