<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne: Projekti eesmärk oli kirjeldada Tarmeko äriprotsessid, protsessides osalevate osapoolte rollid ja vastutused ning huvigruppide ärinõuded uuele, hangitavale, majandustarkvarale.

Tulem: Analüüsi käigus kaardistati protsessid, mis on toetatud või peavad tulevikus olema toetatud majandustarkvara poolt ning sõnastati äri- ja funktsionaalsed nõuded uue tarkvarasüsteemi jaoks. Nõuete kirjeldamisel lähtuti sellest, et erinevate tarkvarapakkujate poolt nende baasil tehtud pakkumised oleksid omavahel võrreldavad.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down