<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Lähteülesanne: Projekti eesmärk oli kaardistada AS Utilitas Eesti ja AS Utilitas Tallinn klienditeenindusega seonduvad protsessid ja välja tuua  peamised ärinõuded uuele tarkvaralahendusele üleminekuks. Analüüsi tulemit kasutatakse olemasoleva CRM lahenduse ning kliendi iseteenindusportaali uuendamise või vahetamise hanke läbiviimisel.

Tulem: Projekti käigus kaardistati ja kodeeriti protsessidega seotud osapooled, tarkvarasüsteemid ja nendega seotud liidesed ning andmekogumid, kuhu protsessi käigus erinevad osapooled andmeid koguvad. Analüüsi lõppraport sisaldas ka funktsionaalseid nõudeid uuele süsteemile ning uue lahenduse kontseptuaalset ülesehitust ning mõjuhinnangut.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down