<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="yandex">

Kurdami šią sistemą ypatingą dėmesį teikiame besikartojančioms, cikliškoms HR|Payroll proceso dalims, kad jos vartotojams būtų maksimaliai patogios bei nuoseklios, neaplenkiant ir papildomų, retų, tačiau daug personalo laiko pareikalaujančių funkcinių sričių.

Organizacijoms siūlome sistemą integruoti su Microsoft Dynamics 365 Business Central (anksčiau vadinta NAV ir Navision) finansų dalimi arba diegti visiškai nepriklausomai ir atskirai su galimybe periodiškai perkelti darbo užmokesčio sąnaudas į jūsų pasirinktą ir kitą finansų valdymo sistemą.

 

Nauda verslui

Plačiai dengia personalo, darbo laiko bei darbo užmokesčio valdymo poreikius organizacijoje.

Įdiegtos funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, o jiems keičiantis yra atnaujinamos.

Sumažėjęs spausdinamų dokumentų poreikis.

Spartesnis informacijos apdorojimas, automatizuotas įrašų kaupimas.

Mažesnės laiko sąnaudos vykdant HR|Payroll kasdienius veiksmus.

Dėl centralizuotų duomenų, sumažėjęs klaidų kiekis.

HR|Payroll video pristatymas

Hr Payroll Short Video_V1

 

 

HR|Payroll funkcinės sritys

 

 

  Personalo valdymas (HR)

 • Organizacinė struktūra, etatų (pareigybių) valdymas;
 • Darbuotojo asmeniniai, jo šeimos narių, darbingumo lygio duomenys;
 • Įdarbinimo proceso valdymas;
 • Darbo sąlygų keitimai, paskyrimų valdymas;
 • Atostogų normos apskaita (skirtingos atostogų rūšys, darbo ir/ar kalendorinėmis dienos);
 • Mokymai, darbuotojų kvalifikacijos valdymas;
 • Veiklos aptarimai, metiniai tikslai;
 • Sveikatos patikrinimai;
 • Medicininės apžiūros;
 • Atleidimai;
 • Dokumentų šablonai (MS Word formatu: sutartys, priedai, įsakymai ir pan.);
 • Personalo ataskaitos;
 • Pranešimai Sodrai.

  Darbo laiko apskaita (DLA)

 • Atostogų planavimas;
 • Grafikai ir jų sudarymas;
 • Pamainos ir jų apskaita;
 • Neatvykimų valdymas, nedarbingumų importas iš Sodros;
 • Faktiškai dirbto laiko apskaita;
 • DLA darbo vietos nutolusiems įmonėms padaliniams;
 • Darbo laiko apskaitos ataskaitos;
 • Darbo laiko duomenų eksportas ir importas į Excel šablonus.

  Darbo užmokesčio valdymas

 • Ilgalaikiai priskaitymai / išskaitymai;
 • Pajamų natūra, dienpinigių, kilnojamojo pobūdžio darbo, prastovų apskaita;
 • Darbo užmokesčio mokesčių apskaita;
 • Sąnaudų apskaita pagal kaštų / veiklos centrus;
 • Avansiniai, tarpiniai, galutiniai mokėjimai;
 • Lanksti kasmetinių atostogų apskaita (galimybė pasirinkti su kokio mėnesio skaičiavimu bus mokami atostoginiai, ar mokama prieš atostogas ar su pagrindiniu darbo užmokesčiu ir pan.);
 • Mokėjimų eksportas į banką;
 • Papildomi periodiniai ir vienkartiniai žurnalai, papildomų sumų importas;
 • Sumų perskaičiavimai;
 • Sodros tarifų importas iš Sodros;
 • Sodros, GPM, statistikos ataskaitos/deklaracijos;
 • Nepanaudotų atostogų rezervo skaičiavimai;
 • DK įrašų eksportas;
 • Darbo užmokesčio ataskaitos.

  Darbuotojų savitarna

 • Asmeninė darbo sutarties informacija darbuotojui;
 • Atostogų likutis;
 • Neatvykimų istorija;
 • Atsiskaitymo lapeliai;
 • Darbo laiko apskaita nutolusiems įmonės padaliniams;
 • Darbuotojų prašymai, prašymų tvirtinimo procesai.

Susipažinkite su detalesnėmis Darbuotojų savitarnos portalo funkcinėmis savybėmis bei naudomis.

6 priežastys, kodėl Columbus HR|Payroll

 1. Automatizuojama didelė dalis rankinių HR|Payroll operacijų.
 2. Taupomas HR|Payroll specialistų laikas – kartą įvesti duomenys automatiškai perduodami ir naudojami visose kitose sistemos dalyse ir funkcijose.
 3. Mažinamos atsakingų darbuotojų laiko sąnaudos, renkant duomenis analizei.
 4. Tiksliai paskirstomos darbo užmokesčio sąnaudos, bei vykdomas darbuotojų paskyrimų valdymas.
 5. Automatizuotai apskaičiuojamos skirtingos atostogų normos bei jų likučiai.
 6. Darbo užmokesčio rezultatas bei ataskaitos tampa savalaikės.
Donatas Statulevičius

Donatas Statulevičius

Atitikties ir verslo tęstinumo ekspertas

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down