<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Microsoft Dynamics 365 Business Central (anksčiau vadintos Navision ir NAV) lokalizacija yra verslo valdymo sistemos pritaikymas prie Lietuvos Respublikos teisinių ir kalbos reikalavimų ir yra oficialiai sertifikuota Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacija išsiskiria tuo, kad ji yra realizuota kaip plėtiniai (angl. extentions) ir susideda iš dviejų pagrindinių paketų – bazinio (angl. BASIC) ir išplėstinio (angl. EXTENDED) paketų.

BASIC

Bazinis funkcijų paketas

 • Vietinių bankų sąrašas, kurį galima naudoti tiekėjų ir pirkėjų bankų kortelėse
 • Registravimo aprašymų nustatymai ir reikiamas priskyrimas dokumentuose
 • Galimybė pasirinkti / pakeisti registravimo aprašus dokumentuose
 • Įmonių kodai pirkėjo / tiekėjo kortelėse
 • Dublikatų tikrinimai

PVM funkcionalumas

 • Atvirkštinis pardavimo PVM (PVM mokėjimo prievolės perdavimas pirkėjui)
 • Galimybė registruoti dokumentus su skirtingomis PVM ir registravimo datomis
 • Neatskaitomas PVM
 • Galimybė žymėti trikampės prekybos sandorius
 • PVM uždarymas: tiekėjų kortelės, neatskaitomas PVM
 • PVM laikotarpių nustatymai
 • VMI ataskaitų (FR0600 (PVM) ir FR0564 (VIES)) rengimas ir eksportas

Bazinis ataskaitų paketas

 • Išankstinės sąskaitos faktūros (ISF)
 • Pardavimų sąskaitos faktūros (SF)
 • Kreditinės sąskaitos
 • Debeto sąskaitos
 • Pardavimo ir perdavimo važtaraščiai
 • Pakavimo lapai
 • Pirkimo užsakymai (PO)
 • Ilgalaikio turto kortelės
 • Įmonės skolų (kreditorių) derinimo ataskaitos
 • Buhalterinės pažymos
 • Avansinė apyskaitos (Bankas/ Tiekėjo)
 • Kasos knyga, pajamų orderis, išlaidų orderis

i.SAF

 • Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro xml failo formavimas pateikiant į i.SAF sistemą
 • Išorinio dokumento numerio parinkimo funkcionalumas iš numerių serijos
 • Galimybė nustatyti, kada reikalauti išorinio dokumento numerio registravimo metu: pardavimo SF, pardavimo važtaraščiui, pardavimo grąžinimo pažymai, pardavimo grąžinimo kvitui
 • Dublikatų kontrolė

SEPA

 • Pavedimų formavimas ir xml failų eksportas SEPA formatu, pateikiant Lietuvos bankams
 • Lietuvos bankų pateikiamų išrašų xml failo importas į sistemą

Ilgalaikio turto funkcionalumas

 • Papildomi informaciniai laukai ilgalaikio turto kortelėje
 • Ilgalaikio turto nurašymas ar / ir atskyrimas nuo pardavimo

EXTENDED

i.VAZ

 • Važtaraščių informacijos pateikimas į i.VAZ sistemą

Valiutų kursų importas

 • Valiutų kursų importas iš Lietuvos Banko.

Ilgalaikio turto istorija

 • Apskaita pagal ilgalaikio turto vietą ir atsakingus darbuotojus

Papildomas ataskaitų paketas

 • Ilgalaikis turtas
 • Skolos ir likučiai
 • Atsargos ir dokumentai

Išorinio dokumento numerio funkcionalumas

 • Galimybė vienu spustelėjimu priskirti išorinio dokumento Nr.

Pakaitai. Skirtingos registravimo grupės

 • Pirkėjų, tiekėjų mokėjimų operacijų registravimas naudojant skirtingas registravimo grupes
 • Valiutų kursų koregavimo pakeitimai

Intrastat funkcionalumas

 • Pirkėjo ir tiekėjo kortelėse numatyti Intrastat nustatymai
 • Galimybė nustatyti, kurie Intrastato laukai registravimo metu yra privalomi
 • Pardavimo ir pirkimo operacijų registravimas
 • Žurnalo paruošimas ir duomenų eksportas, papildomų išlaidų traukimas į Intrastat

Lokalizacijos kainodara

Aprašymas Įsigijimo kaina Nuomos kaina
Tenant* User**
Paketas Apps Paketas
BASIC
Lietuvių kalba 3500 - 150 30
Bazinis funkcijų paketas
PVM funkcionalumas
Bazinis ataskaitų paketas
i.SAF
SEPA
Ilgalaikio turto funkcionalumas
EXTENDED
i.VAZ - 60 - -
Valiutų kursai iš LT - 30
Ilgalaikio turto istorija - 30
Išorinis dokumento numeris - 30
Atsargų inventorizacija - 30
Intrastat funkcionalumas - 60
Papildomas ataskaitų paketas - 60
BASIC + EXTENDED 7000€   300€ 60€

*Tenant – licencija perkama pagal valdomą įmonės paskyrą
**User – licencija perkama licencijuojant vartotojus, kurie naudojasi sistema

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistema (HR | DU)

Personalo ir darbo užmokesčio valdymas, darbo laiko apskaita ir darbuotojų savitarna - viskas vienoje sistemoje.

Sužinoti daugiau

Integracija su
GPAIS sistema

Įrankis skirtas gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų pateikimui į GPAIS sistemą
Sužinoti daugiau
Edvardas Gvazba

Edvardas Gvazba

Verslo valdymo sistemų specialistas

Reikia konsultacijos?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Nauja verslo valdymo sistemų Dynamics 365 era buvo paskelbta dar 2016 metais Microsoft partnerių konferencijoje Toronte. Microsoft vadovas Satya Nadella Dynamics 365 pristatymo pranešime, teigia, kad jau nuo pirmojo verslo valdymo sistemų įsigijimo (kai 2002 metais Microsoft įsigijo jau susijungusias kompanijas Damgaard Data ir Navision Software A/S) visą tą laiką Microsoft kryptingai judėjo link verslo valdymo sistemų konsolidavimo, bei duomenų saugomų įvairiose monolitinėse sistemose apjungimo. Tokia strategija pasirinkta siekiant klientams suteikti galimybę organizacijos duomenis pasiekti paprasčiau, taip įgalinant efektyvią organizacijos duomenų analitiką, daryti duomenimis pagrįstus sprendimus, operatyviai keisti procesus ir juos perkelti tiesiogiai į skaitmenines organizacijos komunikacijos bei bendradarbiavimo priemones, kurias milijonai žmonių kasdien naudoja darbe.
Ką reiktų padaryti prieš pradedant projektą, kurio rezultatas – ilgalaikio planavimo optimizavimas? Yra keletas dalykų, kurie padės jums sutrumpinti bet kokias įvadines diskusijas su konsultantais ir tiesiai pereiti prie tos fazes kai diskutuojama apie konkrečius dalykus. Dalinamės su jumis pagrindiniais klausimais apie kuriuos įmonės pradėdamos ilgalaikio planavimo projektą dažnai nepagalvoja, bet juos iškelti ir į juos atsakyti yra labai svarbu norint pasiekti optimalų rezultatą.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down