<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

English


Augant teisiniam reguliavimui, bendrovės yra priverstos rūpintis savo verslo valdymo sistemų suderinamumu su atskaitomybės standartais, į kuriuos įeina ir 2019 metų pradžioje įsigaliojęs nuomos apskaitos standartas – IFRS 16 (liet. TFAS 16). Vienas iš pagrindinių iššūkių su kuriuo susiduria bendrovės – kaip įgyvendinti naujus reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje sistemoje?

Nauda verslui

Specializuota sistema sukurta IFRS 16 standartui sukuria šešias naudas verslui.

Infographic-PNG

IFRS 16 sprendimo galimybės

Columbus IFRS 16 sistema yra įgyvendinta naudojant 3 standartines Microsoft modulių funkcijas: Finansų valdymas – Didžioji knyga, ilgalaikis turtas bei pirkimai ir mokėtinos sumos.

Išvardintų modulių funkcijos yra papildytos IFRS 16 reikalavimų išpildymui reikalingais specifiniais sprendimais.

  Nuomos grafiko skaičiavimo taisyklės

 • Nuomos grafike periodinė įmoka yra paskaidyta į vertės dengimą ir palūkanų sąnaudas.

 • Sprendimas palaiko skirtingus mokėjimų periodiškumus: grafikas gali būti mėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis arba metinis.

 • Mokėjimų periodo pradžioje galimybė.

 • Galimybė įtraukti avansą – kaip papildomą grafiko skaičiavimo parametrą.

 • Lankstus pirmos ir paskutinės nuomos įmokos paskaičiavimas, pagal faktinį dienų skaičių (aktualu, jeigu pirma ir/arba paskutinė įmoka apima ne pilną periodą, pvz. ne pilną mėnesį).

 • Galimybė taikyti fiksuotą ir kintamą palūkanų normas.

  Nuomos sutarčių apskaitos operacijų valdymas

 • Ilgalaikiai įsipareigojimai bei turto įsigijimas sutarties patvirtinimo sistemoje metu yra registruojami į Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto modulį.

 • Ilgalaikių įsipareigojimų mažinimas pagal patvirtintą grafiką yra registruojamas srautinių funkcijų pagalba.

 • Automatinis sutarties pakeitimo efekto paskaičiavimas ir registravimas į Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto modulį.

 • Išankstinio sutarties nutraukimo efekto automatinis paskaičiavimas ir registravimas.

  Nuomos sandorio duomenų valdymas

 • Galimybė aprašyti skirtingas nuomos sąlygas kiekvieno nuomos grafiko lygyje, kai šie grafikai priklauso tai pačiai sutarčiai.

 • Galimybė skaičiuoti individualius nuomos grafikus atskiriems turto vienetams, kai nuomos sutartis apimta keletą nuomos objektų (turtų).

  Turto valdymas sistemoje

 • Turto valdymas sistemoje yra įgyvendintas maksimaliai išnaudojant standartinį Microsoft Dynamics NAV Turto Modulį (nustatymai, funkcijos, ataskaitos).

 • Kiekvienam nuomos sutarties grafikui sistema automatiškai sukuria turto kortelę, su galimybe kopijuoti sukurtą turto kortelę kitiems tos pačios sutarties grafikams.

 • Periodinis nusidėvėjimo skaičiavimas.

 • Galimybė paskirstyti nusidėvėjimo bei palūkanų sąnaudas proporciniu metodu pagal dimensija, naudojant iš anksto priskirtus paskirstymo šablonus.

  Sutarties pakeitimų valdymas

 • Galimybė pakeisti pagrindinius nuomos sutarties parametrus – įmokos dydį, nuomos periodą, palūkanų (diskonto) normą.

 • Automatinis grafiko perskaičiavimas pasikeitus sutarties nuomos parametrams, išsaugant istorinius pradinės sutarties duomenis.

 • Istorinių pakeitimų registravimas ir kaupimas.

 • Automatinis grafiko perskaičiavimas pasikeitus kintamai palūkanų normai.

  Sutarčių pabaigos procesų valdymas

 • Automatinis sutarčių užbaigimas bei galimybė registruoti turto perleidimą padengus ilgalaikius įsipareigojimus bei pilnai nudėvėjus turtą.

 • Išankstinio sutarties nutraukimo valdymas.

  Ataskaitos ir analitiniai įrankiai

 • Standartinės Microsoft Dynamics NAV ataskaitos, skirtos analitikai pagal dimensijas.

 • Standartinės Ilgalaikio Turto modulio ataskaitos.

Columbus IFRS 16 sprendimo vaizdas

Pagrindinis meniu
1 Pagrindinis meniu
Sutaries kortelė
2 Sutaries kortelė
Tvarkaraščio kortelė
3 Tvarkaraščio kortelė
Tvarkaraščio eilutės
4 Tvarkaraščio eilutės
Tvarkaraščio statistika
5 Tvarkaraščio statistika
Donatas Statulevičius

Donatas Statulevičius

Atitikties ir verslo tęstinumo ekspertas

Norite sužinoti daugiau?

Raskite mūsų sprendimą Microsoft AppSource

Sprendimas padeda nuomininkams palaikyti ir užtikrinti nuomos sutarčių apskaitą pagal IFRS 16 standartą.
Get it on MS_AppSource badge

Kliento patirtis (ANGLŲ KALBA)

ATEA

„IFRS 16 sprendimas yra intuityvus, patogus naudoti ir leidžia su minimaliomis pastangomis valdyti nuomos sutartį.“

Skaityti
Kliento patirtis (ANGLŲ KALBA)

Šiaulių Bankas

„Laiku pateikti IFRS 16 standarto skaičiavimai banko ir audito vadovybei.“

Skaityti

Kaip prisitaikyti prie IFRS 16 standarto reikalavimų?

Norint pritaikyti įmonės procesus prie IFRS 16 standarto nereikia naujos verslo valdymo sistemos diegimo ar papildomo žmogaus - viską galima padaryti papraščiau su specializuotu IFRS 16 moduliu.

Plačiau

IFRS 16 sprendimo nauda verslui

Sutarčių pakeitimų valdymas, periodinis duomenų perkėlimas ir ataskaitų teikimas, tai tik kelios naudos įmonei turint specializuotą IFRS 16 sprendimą.

Plačiau

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Šiais laikais pokytis veja pokytį, organizacijos tampa lanksčios ir modernios, o naujos veiklos paleidimo terminai dėl besivystančių technologijų stipriai sutrumpėjo – kuriasi startuoliai (angl. startups), kelias nuo idėjos iki įgyvendinimo nėra toks sudėtingas, dėl ko analitika tampa svarbiu organizacijos veiksniu. Kaip mes suprantame analitiką šiandien, ko kiekvienas vadovas reikalauja iš analitinių įrankių? Tai yra klausimai verti dėmesio ir atsakymų.
Gamybos industrijai ypatingai svarbu laiku turėti galimybę analizuoti gaminių savikainas, gamybos užsakymų terminus, lyginti planinę savikainą ir kiekius su faktine, nes reikia ypač greitai prisitaikyti prie rinkos iššūkių, vartotojų poreikių ir besikeičiančios situacijos. Tam padėti gali naujų technologijų naudojimas – jau nemažai įmonių apskaito ir veda gamybą verslo valdymo sistemose, tačiau naujos analitikos technologijos gali padėti daryti įžvalgas ir priimti teisingus sprendimus negaištant laiko duomenų paieškai ir analizei, kai tuo tarpu analitikos įrankiai pateikia jau agreguotą ir vaizdinę informaciją apie realią situaciją gamyboje pagal įvairius filtrus. Tad labai svarbus aspektas yra kaupti duomenis ir analizuoti juos. Įmonėms tvarkyti duomenis gali padėti jau tikriausiai daugeliui gerai žinomas analitikos įrankis – Microsoft Power BI.
Valdant didelius finansinius srautus, analitikos sprendimas turėtų tapti natūraliai būtinu įmonėje. Pasitelkiant analitikos programas galima žengti didžiulį kokybinį žingsnį finansų srityje, nes apdorojami dideli duomenų kiekiai palengvina už finansus įmonėje atsakingo asmens kasdienį darbą ir suteikia galimybę iš kitos pusės pažvelgti į vykstančius procesus. Microsoft Power BI sprendimas yra pritaikytas finansų analitikai.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down