<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

English

Darbuotojų savitarnos portalas – priemonė leidžianti organizacijai būti arčiau jos darbuotojų. Portalas yra langas, kiekvienam darbuotojui „čia ir dabar“ pasiekti su juo susijusią asmeninę personalo ir darbo užmokesčio informaciją, matyti pokyčius bei pateikti naujus prašymus personalo skyriui.

 

Darbuotojų savitarnos portalo nauda

Platesnis personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio funkcinis padengimas naudojamu sprendimu, kas iš esmės leidžia labiau automatizuoti vidaus darbo organizavimo procesus organizacijoje.

Darbuotojui savarankiškai pasiekiama jo asmeninė darbo sutarties informacija, kas suteikia papildomą komfortą kiekvienam darbuotojui.

Mažinamas poreikis kreiptis į personalo specialistus ar tiesioginius vadovus, nes personalo informacija darbuotojams pasiekiama online.

Optimizuojamas personalo prašymų valdymas, mažinamas spausdintinių dokumentų srautas, bei tvirtinimo procesas tampa šiuolaikinis ir automatizuotas.

Darbo laiko aktuali informacija lengviau pasiekiama nutolusiems organizacijos padaliniams ir tai jiems padeda lengviau planuoti darbuotojų darbo laiką.

Grįžtanti faktinė darbo laiko informacija buhalterijai iš organizacijos padalinių tampa savalaikė dėl to skaičiavimai gali būti atliekami iš karto.

Columbus HR|Payroll savitarnos portalo funkcinės sritys

  Asmeninė darbuotojų informacija

 • Darbo sutarties informacija, jos pakeitimų istorija, galiojančios darbo sąlygos;
 • Atostogų norma;
 • Nepanaudotų atostogų likutis;
 • Neatvykimų istorija;
 • Atsiskaitymo lapeliai.

  Darbo laiko apskaita (DLA)

 • Pamainos;
 • Grafikų valdymas;
 • Planavimo kontrolė;
 • Neatvykimai;
 • Faktiškai dirbtas laikas / Tabelis;
 • Suminių viršvalandžių apskaita;
 • Atostogų planavimas.

  Darbuotojų prašymų valdymas

 • Prašymų įvedimas;
 • Prašymų tvirtinimas (workflow), tvirtinimo istorija;
 • Tvirtinimo procesų nustatymai / konfigūravimas;
 • Pranešimai darbuotojams.

Susipažinkite detaliau su Columbus Personalo valdymo ir darbo užmokesčio sprendimais (HR|Payroll) Lietuvai ir Baltijos šalims bei jų teikiamomis naudomis jūsų verslui.

HR|Payroll sprendimas Lietuvai

HR|Payroll sprendimas Baltijos šalims

Donatas Statulevičius

Donatas Statulevičius

Atitikties ir verslo tęstinumo ekspertas

Norite sužinoti daugiau?

Jums gali būti naudinga

English Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją. Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas. Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:
Lietuvių The Employee Self-Service Portal is a personalized platform for every employee in the organization. One of the main objectives of the Employee Portal is to provide, in one place, accessible and structured key personal HR and payroll information for every employee. We see that the functional scope of the Employee Self-Service Portal should be much broader than the majority of people see it, and that the benefits of these features should be highlighted. In our view, the functionalities of the Employee Self-Service Portal that provide the biggest value to organizations and most commonly implemented in practice are:
The aim is to follow the strategy – unify Human Resources (HR) databases across separate business units of different countries using the reliable Dynamics 365 platform. Each country has its own specificity for HR management and is affected by the local legislation system. Nevertheless, the most important HR management rules, unified databases of employees and other contractors, can be managed globally. Each organization can highly benefit from creating a Master HR database and be able to share the HR information with other internal or external systems in a unified way.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down