<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
God dyrevelferd og ansvarlighet står i fremste rekke for Norsk Kylling. Ambisjonen er å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede! Columbus har levert ERP-systemet fra Infor som gir styringsinformasjon og digital kontroll gjennom hele verdikjeden.

 

Norsk Kylling har hele sin virksomhet i Midt-Norge, hvor de 133 bøndene utgjør selve fundamentet som produsenter av egg, rugeegghøner eller slaktekylling. I løpet av et år leverer Norsk Kylling, som eies av REMA 1000, cirka 81 millioner middager under merkevaren Solvinge til norske forbrukere.

– Vi har som mål å skape verdens beste verdikjede for matproduksjon, der god dyrevelferd for kyllingene er en nøkkelfaktor, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken

– En kylling som har det bedre, smaker bedre, sier IT-sjef Torfinn Utne i Norsk Kylling. Best mulig dyrevelferd og ansvarlighet i hele verdikjeden er sentralt i vår strategi.

– For å lykkes er vi helt avhengig av smarte systemer, samt tilgjengelig og korrekt styringsinformasjon som vi får fra den digitale grunnmuren som sømløst samler inn og strukturerer store datamengder gjennom hele verdikjeden.

Først til å nå internasjonal standard

Fra august 2022 er Norsk Kylling den første produsenten i verden som møter standarden til European Chicken Commitment (ECC), noe som blant annet innebærer at kyllingen får bedre plass i fjøset og dagslys via vinduer og/eller lys med dagslysspekter. I tillegg er kyllingen saktevoksende og dermed mer aktiv enn den vanlige norske kyllingen.

Norsk Kylling_1

– Dyrevelferd og bærekraft var viktig for oss da vi bestemte oss for den nye kyllingtypen i 2017, og det er blitt enda viktigere i dag for forbrukerne. Derfor vil vi også arbeide videre for at våre digitale støttesystemer fungerer best mulig på tvers i våre arbeidsprosesser og i forretningen. Spesielt innenfor trianglet ERP, fabrikkstyringssystemer og rapportering. Vårt fokus på ansvarlighet i alle ledd fordrer at vi også har stålkontroll på verdikjeden, forteller Utne.

Norsk Kylling satser tungt på bærekraft og gjennomførte en livsløpsanalyse av hele verdikjeden. Det ble gjort for å sikre at tiltakene har en dokumenterbar positiv effekt på klimaet.

– Analysen viser at byttet til en mer saktevoksende kyllingtype ga en betraktelig bedre dyrevelferd uten å øke klimafotavtrykket til verdikjeden, sier Utne.

Vellykket ERP-prosjekt

Norsk Kylling har valgt Infor CloudSuite Food & Beverage som er basert på en standardisert, multi-tenant skyløsning uten spesialtilpasninger. Løsningen har ferdigkonfigurerte innstillinger tilpasset næringsmiddelindustrien.

Per Christian Øen, Business Solutions Director i Columbus, understreker at strategien fra start har vært å investere i en standard bransjeløsning.

– Fordelen med det er at Norsk Kylling slipper de store oppgraderingene hvert fjerde år. Nå er alt oppgradert til enhver tid. Sikkerhet, disaster recovery, skalerbarhet, alt dette håndteres av Infor som bruker store ressurser på dette, og gir Norsk Kylling mulighet til å konsentrere seg om det de er gode på, sier Øen

IT-sjef Torfinn Utne sier at det har vært et komplisert og svært vellykket prosjekt.

– Selv om vi har valgt en standardisert ERP-løsning fra Infor så må man ikke glemme at dette har vært en tverrfaglig digitaliseringsprosess i hele organisasjonen, samtidig med at vi skal sikre styringsinformasjon fra en relativt kompleks verdikjede, understreker han.

– Columbus har levert et vellykket digitaliseringsprosjekt på tid og kost, og årsaken skyldes en kombinasjon av solid bransjeinnsikt, god forståelse for hvem vi er og hvor vi skal, samtidig som de er spesialister på Infor-løsningen vi har valgt.

Columbus - Norsk Kylling-3

Digital kontroll fra jord til bord

ERP-systemet sikrer styringsinformasjon fra både rugeri og slakteri, kjøp og salg av egg og kylling, og er fundamentet for kontroll med sporing og dokumentasjon. Korrekt styringsinformasjon brukes for å redusere svinn og gir kontroll over varebeholdningen, samtidig som det forbedrer planleggingen av produksjonen i forhold til endrede markedsbehov.

– Tidligere ble mye av informasjonen samlet inn og håndtert manuelt noe som er tidkrevende og kan være kilde til feil, sier Øen. Nå vises hele sporingskjeden visuelt, fra rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og ferdigstilling av ulike kyllingretter som du finner butikkhyllene. Selve produksjonen spores og dokumenteres i sanntid fra sluttprodukt og helt tilbake til kyllingbøndene, og man kan raskt dokumentere og spore transaksjoner fra jord til bord, sier Øen.

Torfinn Utne understreker at dette har stor betydning for det etiske ansvaret vi har for alt fra dyrevelferd til kvaliteten på produktene, fordi man raskt kan spore avvik ned til et svært avgrenset område. – Vi arbeider godt sammen med den enkelte bonde om dyrevelferd og kvalitet, og dette samarbeidet sørger for at vi trygt kan motta 55.000 kyllinger til foredlingsanlegget hver morgen, sier Utne.

Oppdatert i skya

– ERP-drift i skyen er annerledes enn on-premise, og nå jobber vi med å få på plass gode styringsrutiner for drift i skyen. Eksempelvis har vi behov for løpende anbefalinger for hvilke oppgraderinger av ferdigkonfigurerte innstillinger som bør skrus «på» eller «av». Formålet er hele tiden å forsterke våre innovasjons- og forbedringsprosjekter og Columbus hjelper oss å følge med i timen og ta gode digitale veivalg, sier Utne.

Are Denstad, Direktør for Økonomi og forretningsutvikling, sier at Norsk Kylling sin digitaliseringsreise har vært viktig for å understøtte den overordnede strategien med sine målsetninger.

– Vi har hatt stort fokus på hvordan vi gjennomfører prosjektene samtidig som vi adapterer teknologien i vår organisasjon. Dette har krevd bred involvering i alle deler av organisasjonen med ansvar i alle ledd. I drift er vi avhengige av effektive løsninger med lite feil for å sikre en trygg og ressurseffektiv hverdag.

Naturnøytral bedrift 2030

Innen 2030 skal Norsk Kylling være en naturnøytral bedrift, og det nye slakteri- og foredlingsanlegg på Orkanger som åpnet i 2021, kutter klimagassutslippene med tilnærmet 100 prosent. Anlegget har en energimiks bestående av spillvarme fra nærliggende industri, solenergi og bruk av sjøvann for kjøling.Ole+Robert+Reitan+og+Live+Kleveland

Ole Robert Reitan, styreleder i Norsk Kylling og Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen besøker fjøset i Orkanger.

Dette kombineres med termisk energilagring og smart energistyring og energianskaffelse. I tillegg er selve industrianlegget bygget i høyden for å minimere fotavtrykk samt optimalisere energibruk.

Men det stopper ikke der. Kyllingtransporten skal over på biogass fra diesel og får en egen fyllestasjon på Støren. Samtidig har Reitan Kapital gått inn på eiersiden i fôrprodusenten Pronofa som arbeider med å utvikle bærekraftig kyllingfor. Hver bonde har også fått tilgang til en klimakalkulator, som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge driften og bruk av gårdens ressurser på en god måte.

Per Christian Karlsen

Per Christian Karlsen

Senior Account Executive

Vil du vite mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down