<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Snabba fakta

  • Tillväxt gjorde att affärssystemet behövde uppgraderas
  • Uppgraderingen genomfördes i 3 länder och 90 butiker samtidigt
  • Projektet höll alla mål för tid och budget

Om Jula

Jula är ett företag i snabb expansion, med flera nya varuhusetableringar varje år. Omsättningen har ökat i takt med expansionen och ligger nu på 5,4 miljarder SEK. Antalet varuhus är nu över 90, och fler invigs succesivt. Det stora varuflödet har lett till att centrallagret i Skara, som tidigare var på 100.000 m2 utökats med ytterligare 50.000 m2 för att hantera ökande varuvolymer. Jula är verksamt på tre marknader, Sverige, Norge och Polen. 

Jula

 

Tack vare en väldigt framgångsrik och smidig uppgradering av Infor M3, kan Jula fortsätta växa och expandera.

Varför uppgradera?

Jula sökte en modern plattform för att få ett bra utgångsläge för sin fortsatta expansion. Henrik Ljungdahl, CIO på Jula, berättar att man gjorde en utvärdering av olika affärssystem innan man beslutade sig för att gå vidare med Infors M3 som man kört sedan slutet på 90-talet. Henrik fortsätter: Vi fann att det inte fanns något annat system som kunde ge oss något som var så mycket bättre att det kunde motivera ett byte, så vi beslutade oss för att fortstätta med M3.

 

Nu nalkades End of date på support på den version vi körde, och hårdvaran började bli gammal, vilket ytterligare motiverade ett beslut att gå vidare.

Val av implementationspartner

När beslutet om M3 väl var fattat skulle vi fatta beslutult om implementationspartner. Columbus kändes som en stabil och pålitlig partner som vi kände att vi hade en bra personkemi med. Men det avgjordes inte på offerten utan på ett antal mindre uppdrag som vi använde för att testa leverantörerna.

 

iStones implementationsmetod, iStep, var en av de faktorer som vägde tungt i beslutet, en annan var att Columbus erbjuder alternativa lösningar för t ex integrationer och elektronisk fakturahantering som Jula var intresserade av. Allt detta vägdes samman i en beslutsmall och föll ut till Columbus fördel.

Avtal för en designfas skrevs i april, vilket ledde till ett fullskaakligt projekt startades direkt efter sommaren.

Henrik Ljungdahl fortsätter: Det som var effektivt med projektet var att vi satte en projektplan och höll den till punkt och pricka, fullt ut, både avseende tridsramar och kostnader. Mycket på grund av stor kompetens i den totala projektgruppen, både från Julas och iStones sida.

Migrering av 4,5 Terrabyte data på 6 timmar. Går det?

En tredje avgörande faktor att valet föll på Columbus, var att Columbus har ett migreringsverktyg och erfaren personal som kunde genomföra migrering av 4,5 terrabyte (TB) på några få kritiska timmar. Varuhusen stängde på kvällen och systemet togs i drift när varuhusen öppnade på morgonen. Det rörde sig om migrering av data från alla varuhus och centrallagret på mindre än 6 timmar, med början kl 19.00 och slutfört kl 01.00 Tidsfönstret var till 02.00 så det klarades med marginal. Först gjordes en stor migrering av data, sedan under den kritiska perioden gjordes delta-migreringar. Allt gick bra tack vare ett stort engagemang från projektteamet som var igång hela natten.

Systemet togs i drift som en Big Bang i alla de tre marknaderna samtidigt, i alla varuhus på en enda gång.

Att göra ett affärsystemslyft med den här storleken på företag under så kort tid, när personalen upplever det som en uppgradering av Officepaketet, det är något man kan vara stolt över, säger Henrik Ljungdahl.

Tack vare ett stort engagemang från partner och interna avdelningar, så gick det fantastiskt bra. iStones metodik har fungerat klockrent. Projektet är stängt utan några issues.

Slutsatsen enligt Henrik Ljungdahl, CIO på Jula är att vi tillsammans gjort allting rätt.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down