<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Snabba fakta

Resultaträkning (tkr)

2019-03

2018-03

2017-03

Nettoomsättning

449 862

334 171

238 595

Övrig omsättning

126

285

2 276

Rörelseresultat (EBIT)

39 776

25 324

17 491

Resultat efter finansnetto

38 698

24 934

16 839

Årets resultat

7 091

7 732

1 666

Om KraftPowercon

KraftPowercon är ett globalt företag med produktionsanläggningar i Sverige, Kina och Indien. De erbjuder innovativa lösningar, produkter och tjänster inom industriell strömförsörjning som gör dina processer säkra, mer pålitliga, och så effektiva som möjligt samt förbättrar din tillgänglighet.

KraftPowercon_Logo

 

Det globala strömförsörjningsbolaget KraftPowercon tar fram innovativa produkter och tjänster som säkrar och effektiviserar processer. Eller som de själva beskriver det: genom att garantera din strömförsörjning säkerställer vi att du kan fokusera på att optimera din kärnverksamhet.

 

De senaste åren har en kraftig positiv utveckling skett i bolaget och omsättningen har ökat från 238 miljoner kronor till 450 miljoner, alltså nästan en fördubbling på bara två år. I takt med företagets starka utveckling blev det läge att se över hur de egna lagerhanteringsprocesserna kunde effektiviseras. En målsättning var att försöka få till en så papperslös produktion som möjligt.

Mot en papperslös lagerhantering

I resan mot en mer papperslös lagerhantering, där större krav ställdes på bland annat ökad spårbarhet, vände sig KraftPowercon till ett flertal leverantörer och tittade på flera olika potentiella lösningar.

 

”Vi bokade en dag med Columbus som precis börjat jobba med Novacura Flow. Under den dagen visade Columbus prov på sina goda M3-kunskaper, vilket avgjorde valet av partner.”  – Mattias Dahlgren, logistikingenjör och Application Manager på KraftPowercon.

 

I januari fattade man tillsammans med Columbus beslutet om att göra en Proof of Concept. Den föll ut så pass bra att KraftPowercon bestämde sig för att stegvis implementera alla lagerdelar. Projektet delades upp i olika steg – godsmottagning, lagerhantering, inventering och plockrapportering. Uppstarten gick tack vare tydliga och strukturerade samtal med samtliga på lagret väldigt smidigt.

Arbetssätten fortsätter utvecklas

Idag har KraftPowercon kört Warehouse Management i drygt två år, och utvecklat ytterligare delar som omallokering, plock direkt i handdatorer och en avancerad lösning för etikettutskrifter. Även spårbarheten har utvecklats vidare och idag finns en färdig produkt som underlättar kedjan mellan kundorder, underleverantör, tillverkningsorder och slutleverans. 

 

”Vi fick ett bra stöd av Columbus under implementeringen, de bidrog med idéer under ett par timmar varje månad. Varje tvåtimmars-session gav oss nya idéer som vi ofta implementerade eller la på lagerhyllan för framtida bruk.” – Mattias Dahlgren, logistikingenjör och Application Manager på KraftPowercon.

Utvecklingsresan fortsätter!

Nu siktar man på att fortsatt utveckla utlastning, spårbarhet och produktion. Projektgruppen som sattes ihop från start är fortfarande intakt och fortsätter jobba för att effektivisera och underlätta de logistiska processerna. Hittills har förankringen visat sig ge mycket god effekt hos såväl projektgruppen som ledningen och slutanvändarna.

 

”Vi har löst alla utmaningar och lite till, och har nu en helt papperslös produktion vilket varit en förutsättning för den tillväxt på 89 procent som vi haft de senaste tre åren.” – Mattias Dahlgren, logistikingenjör och Application Manager på KraftPowercon.

 

Är du intresserad av Novacura Flow? Läs mer här

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down