<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
Case

Tretorn – ökad försäljning med en mer mobil lagerhantering!


Läs om hur Tretorn 2015 gjorde en så kallad MBO (Management Buy Out) från Puma och började jakten på ett hitta en ny lagerlösning som inte var beroende av fasta terminaler och krävde för mycket pappersarbete. Warehouse Mobilty by Flow, en mobil lagerlösning utvecklad av Columbus på Novacuras plattform, blev lösningen. 

Snabba fakta

Tretorn använde sig av Columbus färdiga Novacura Flow template för WMS, detta gav implementationen en snabbstart för ett lyckat projekt.

Om Tretorn

Sedan Tretorn grundades i ett stormigt Helsingborg för 128 år sedan har mycket utvecklats – inte bara vad gäller utbudet av vädervänliga kläder utan också vad gäller deras sätt att jobba med e-handel och försäljning.

Tretorn

 

I fjorton år hade Tretorns verksamhet varit helt integrerad med Pumas – både vad gäller affärssystem och lagerhantering – men 2015 skedde en så kallad MBO (Management Buy Out) från den dåvarande ägaren. I samband med ägarbytet såg man över hur processer kunde effektiviseras och tog beslutet att driva lagerhanteringen i egen regi för att få full kontroll över flödena. För att göra det krävdes en partner som förstod Tretorns behov och utmaningar. Valet föll på Columbus.

En oberoende lösning implementerades

När Tretorn såg över sina behov kom de fram till att de behövde hitta en lösning som inte var beroende av fasta terminaler och krävde för mycket pappersarbete. Lagerlösningen som man sedan tidigare haft och som Puma fortfarande använde var därför inte ett alternativ. Warehouse Mobilty by Flow, en mobil lagerlösning utvecklad av Columbus på Novacuras plattform, blev lösningen.

 

”Den grafiska programmeringen gjorde att vi såg vilka möjligheter som fanns att utveckla Novacura Flow till en optimal lösning för Tretorn.” – Henrik Fridholm, logistikchef på Tretorn..

Många flöden att få på plats

De var många flöden som behövde komma på plats där de mest kritiska och prioriterade var lagerflytt, plock och pack. Genom det grafiska användargränssnittet kunde dessa delar implementeras problemfritt, och därefter kunde övriga delar anpassas för att fungera praktiskt på lagret samt gentemot M3.

Resultat

Även om det var en stor förändring att skiljas från Puma och de system man var van vid att jobba i så gick omställningen bra. En viktig del i det var det goda och nära samarbete som Tretorn och Columbus hade. Tillsammans kunde processer förbättras och effektiviseras avsevärt och i dag har Novacura Flow varit i drift i drygt tre år.

 

”Implementeringen gick bra och konsulterna vi jobbar med är helt fantastiska. Samarbetet med Columbus fungerar mycket bra.” - Henrik Fridholm, logistikchef på Tretorn.

E-handeln fortsätter öka!

Idag kan Tretorn glädjas åt verksamhetens goda utveckling som till stor del beror på ökad e-handel. Utan ett effektivt mobilt lagerhanteringssystem hade det varit svårt att hänga med i den utvecklingen. Idag står e-handeln för mellan 5 till 10 procent av företagets intäkter, och den siffran fortsätter att öka. Vi ser fram emot att följa Tretorns resa.

 

”Det vi ville uppnå var att kunna ha en lagerhanteringslösning som kunde fungera mot M3 utan att behöva ändra på de flöden vi var vana vid historiskt. Vi nådde det målet.” - Henrik Fridholm, logistikchef på Tretorn.

 

Är du intresserad av Novacura Flow? Läs mer här

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down