<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
ERBJUDANDE

Förstå dina kunders beteendemönster och öka ROI

Genom att djupdyka i din användardata kan du analysera och förstå dina kunders beteendemönster. 

När vi har all användardata sätter vi tillsammans upp tydliga mål med dig på vad du vill uppnå och sätter strategier för hur du kan nå dem. Dessa mål kan vara allt från fler konverteringar till högre ordervärde i dina digitala kanaler. 

Denna strategi kallas för Growth Hacking och hjälper dig att öka ROI i dina digitala kanaler.

Varför satsa på Growth Hacking?

För att återkommande förbättra konverteringen i dina digitala kanaler arbetar vi normalt med till exempel trafikdrivande aktiviteter (SEO), inbound marketing och konverteringsoptimering (CRO).

Idag kan vi inte se dessa eller andra strategier som enskilda initiativ, utan vi måste se helheten för att nå gemensamma mål. Growth Hacking är innebär just det, helheten. 

Beroende på din omfattning kan fokus dock ligga mer eller mindre riktat mot olika strategier.

Vad innehåller ett Growth Hacking initiativ?

  • Vi gör löpande analys- och insiktsarbete
  • Vi tar fram "relevans" ur användardata och konkretiserar idéer
  • Löpande prioritering av idéer baserade på insikter
  • Vi skapar en optimerings-backlog
  • Utifrån vår optimerings-backlog skapar vi hypoteser, gör förändringar, testar, analyserar och levererar en rekommendation
  • Lyckade initiativ levereras in till "Product backlog"

Hur börjar vi?

Growth Hacking är en process, inte en engångs aktivitet med strävan att öka ROI.

Vårt arbetsätt bygger på 4 steg:

  1. Förberedelser inför kund- och affärsdriven utveckling
  2. Vi analyser och samlar insikter
  3. Vi konkretiserar och prioriterar
  4. Vi optimerar, bygger, testar och lanserar

De tre sista stegen är en repetitiv process där vi kontinuerligt utmanar och prioriterar baserat på nya insikter. 

Du väljer därför att investera i ett månadsabonnemang som vi skräddarsyr utifrån dina behov och ambitioner. Ett abonnemang där vi tillsammans diskuterar ert respektive vårt engagemang för att lyckas.

Antingen tar Columbus ett stort ansvar för hela processen eller så är vi en katalysator som hjälper er att starta upp initiativet och ni kan sedan hantera processen med egna resurser.

Vi skapar förutsättningarna till något riktigt bra, tillsammans!

Vi inleder alltid med ett uppstartsmöte där vi guidar och utbildar dig i processen samtidigt som vi tillsammans skapar en bild av dina behov och sätter upp arbetsätt och strategier matchar dessa. Resultatet tar vi med oss in i efterkommande process där vi tillsammans med dig kontinuerligt analyserar, konkretiserar, prioriterar, utvärderar, tar beslut och skapar förutsättningar för ett lyckat implementationsprojekt och slutresultat.

Har du frågor?

Kontakta Dan Andersson
dan.andersson@columbusglobal.com

vill du veta mer?

Vi tar gärna kontakt med dig och berättar mer!

Kontakta mig

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down