<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Om Fagerhult 

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer, både inomhus och utomhus. Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med över 4 900 medarbetare i 30 länder.

Utmaning: informationen var spridd inom organisationen

En av de stora utmaningarna för Fagerhult var att produktinformationen var spridd hos olika avdelningar inom organisationen. Kontrollen var i princip obefintlig vilket orsakade att mycket tid gick åt till administration och sökande efter rätt information. Nu har Fagerhult helt andra förutsättningar och kan strukturera sortimentet, göra det sökbart och lättnavigerat för alla i organisationen. Dessutom skapas relationer mellan produkterna innan de publiceras i valda kanaler.

Ökad automatisering och bättre kontroll 

Allt arbete med att få informationen från affärssystemet till webbkatalogen sköttes tidigare manuellt. Det kommer i framtiden att ske automatiskt genom en integration mellan PIM-systemet och affärssystemet. Automatisering frigör tid från marknadsavdelningen som får tid till mer värdeskapande uppgifter.

Vi kommer att få en mycket enklare vardag och mer kontroll genom hela organisationen med en centraliserad hantering och tydlig process för berikning av all produktinformation. Vid införandet av de nya processerna och systemstödet har Columbus verkligen varit ett bra bollplank för oss. 

De har utmanat våra tankar och guidat oss från start till mål, säger Ida Lindeblad, Product Marketing Manager, Fagerhult

 

Målgrupper med vitt skilda informationsbehov  

Köparna av Fagerhults produkter spänner brett från arkitekter och designers till installatörer. Målgrupperna har vitt skilda behov när det kommer till vilken informationen de är intresserade av. För arkitekten är den gestaltning ljuset skapar viktigast med-an installatören vill veta hur armaturen fungerar.

För att erbjuda grupperna rätt information krävs ett omfattande arbete och produktion av kreativ och säljande marknadsinformation, utöver den som kommer från produktionen. Med ökad automatisering skapas stora resursvinster och tid till arbete för att skapa en bättre kundupplevelse.

En framtidssäker lösning som klarar höga krav

Som följd av hög innovationstakt inom belysningssegmentet kommer nya versioner av produkterna i raskt tempo. Produktinformationen måste kartläggas mot varje ny production och eftersom livslängden på produkterna ibland är så hög som 20 år måste Fagerhult tillhandahålla produktin-formation länge efter att aktuell vara gått ur sortimentet. Detta satte höga krav på systemet som måste vara framtidssäkrat för att kunna vara en del av Fagerhults infrastruktur under många år framöver.

Vill du veta mer om PIM? 

Läs mer & kontakta oss

 

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down