<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi lever ständigt med utmaningen om att sälja mer. Vi kan göra det genom att effektivare bearbeta befintliga kunder och kortsiktigt är oftast det bästa strategin. Befintliga kunder köper ofta mer och oftare. Men vi måste kontinuerligt förse våra kanaler med ny trafik. Vi kan köpa trafik. Men över tid vill vi gärna minska vårt beroende av köpt trafik och växa organiskt genom att arbeta mer med att skapa och publicera ett rikt innehåll.

Utifrån ett e-handelsperspektiv handlar det om en typ av aktiviteter som görs enligt “inbound-metodiken”, dvs att attrahera besökare till era digitala landningsplatser, konvertera besökare till leads, bearbeta leads för att stänga affärer och ta hand om kunder och göra dem nöjda. Se exempel på aktiviteter i grafiken nedanför.

Inbound_e-handel

Källa: Hubspot
 

Vinsten med att koppla ihop ditt e-handels system med ett inbound verktyg?

Genom att integrera inbound och e-handel kan ni få en mer komplett bild av kunden och deras köp. Ni kan även göra bättre segmenteringar och bearbeta kunder utifrån tidigare genomförda köp och ej genomförda köp (abandoned cart). Ni kan t.ex. personalisera budskap i e-post och på landningssidor. Det mest intressanta är alltså att få in data från ditt e-handels system till inbound verktyget, dvs att berika den kundbild som ni har byggt upp med transaktionsdata, och därifrån automatisera er marknads bearbetning. 

Vi vill göra det enkelt - vi har därför förberett en lösning för er 

Kundcentrerad e-handel

I vår lösning för kundcentrerad e-handel inkluderar du inbound som en del i din marknadsföring mix. Du skapar möjlighet att driva mer trafik med organisk marknadsföring, stärka ditt varumärke, utveckla kundrelationen och öka intäkterna från befintliga kunder.

Produkter, erbjudanden och kunder från din e-handel blir marknadsföringssignaler till HubSpot, vår rekommendation till verktyg för Inbound marketing. Använd dem för att bygga nya segment som personifiera e-post och annonser. Leverera sedan personlig marknadsföring i skala med automatiserade arbetsflöden.

Vi använder Hubspot som marknadsmotorn för “Inbound metodiken” och Litium som vårt standardssystem för e-handel. Men, vi kan integrera mot flera andra e-handelssystem. Idag har vi färdiga kopplingar mot t.ex. Litium, EPI, Shopify och Magento.

Baserbjudande

För att förenkla för er har vi paketerat ihop ett urval av funktioner och integrationer som gör det lätt för er att komma igång med en kundcentrerad e-handel. Vi erbjuder ett paketerat baspaket bestående av:

 • Best Practise Workshop för kundcentrerad e-handel
 • e-handelsplattfrom baserad på Litium
 • Marknadsförings plattform baserad på Hubspot
 • Implementation av Google Enhanced Ecommerce
 • Projekt implementation, grunddesign och integration

Är ni inte i behov av hela paketet så går det givetvis att välja de delar som passar er :-)

Tillvalstjänster

Har ni ytterligare behov  kan ni växa i den takt som passar er med hjälp av ett antal tillvalstjänster i form av till exempel: 

 • Ytterligare e-handels funktionalitet
 • Ytterligare marknadsförings funktionalitet
 • Integration mot existerande verksamhetssystem t.ex. PIM, ERP-system
 • Anpassningar av design alt nytt design koncept

Vad är fördelarna med vår lösning?

 • Minskad kostnad för att attrahera nya kunder 
 • Öka livstidsvärdet för kund
 • Mer sofistikerad e-postmarknadsföring
 • Ökad avkastning på markandsaktiviteter
 • Integrationer förberedda och testade
 • Riskminimering med beprövade lösningar
 • Human investerings kostnad som ger stora möjligheter

Vi skapar förutsättningarna till något riktigt bra, tillsammans!

Vi inleder alltid med en Best Practise Workshop där vi guidar och utbildar er samtidigt som vi tillsammans skapar en bild av era behov, stämmer av att lösningen matchar dessa eller om något måste tillföras för att motsvara era specifika behov. Resultatet tar vi med oss in i efterkommande projekt där vi sätter plan, detalj specificerar och implementerar.
Filip Lindwall

Filip Lindwall

Head of Sales - Digital Commerce

Vill du få lite mer detaljer och en demo av vår lösning!

VÅRA LÖSNINGAR

Marketing Platform

Google

Commerce platform

Litium

Inbound Marketing platform

Hubspot

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down