<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
Guide

Risk of File Sharing

Många anställda använder personliga fildelnings- och synkroniserings-lösningar för att lagra och dela konfidentiell företagsinformation. Vad som är oroväckande är att endast 30% av företagen har en policy som förbjuder personlig fildelning. För att få veta mer om riskerna med personlig fildelning, fyll in formuläret!

Denna guide är på engelska

 

Fill out the form
Download the goods

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down