<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

För e-handlare är ofta sökmotorerna den viktigaste trafikkällan och är det Sverige som är marknaden är det Google som är absolut störst. Detta gör det viktigt att synas på relevanta sökord när besökarna gör en sökning, annars riskerar ni att köpet sker hos någon av konkurrenterna.


Vi på Columbus är sedan länge partner med Litium och när det gäller val av e-handelsplattform så föredrar vi ofta Litium. Med Litiums Accelerator får du en bra grund för din e-handel med tillhörande funktionalitet. Detta gör att du relativt snabbt kan lansera första versionen av din e-handel och börja sälja och marknadsföra produkterna, få feedback från kunder optimera och förbättra rätt saker.

Även om du med Litiums Accelerator kommer igång relativt snabbt och enkelt med e-handel rekommenderar vi några anpassningar ur ett SEO-perspektiv för att få ännu bättre förutsättningar för ett bra resultat på Google och på så sätt öka din försäljning. 

I exemplen utgår vi från version 7.3 i Litium.

Titlar och Beskrivningar på sidor

Titeln på en sida är det som syns som en länk på Googles organiska lista. Det är även titeln som syns högst upp i webbläsarfönstret när du besöker en webbplats. Titeln är ett av de viktigaste elementen på en webbplats att optimera för att få en bra position på Google. Titeln ska vara runt 60 tecken lång, unik för sidan och innehålla sökfrasen som sidan ska optimeras för. 

Beskrivningen är en sammanfattning av den aktuella sidan och syns under titeln i Googles sökresultat. Här bör texten utformas för att uppmana besökaren att klicka sig vidare till er webbplats. Precis som titeln ska beskrivningen helst innehålla sökordet som den aktuella sidan är optimerad för. Beskrivningen ska vara runt 160 tecken lång.

Här är ett bra exempel där Jollyroom optimerat sin titel för barnkläder samt beskrivningen som uppmanar användaren att besöka kategorisidan för mer information.

I Litiums Accelerator finns det under varje sida en flik som heter SEO. Det är under denna flik som titel och beskrivning ändras. I Litium finns det idag inte någon indikation på hur många tecken som skrivs i titeln eller beskrivningen vilket kan vara en bra hjälp när de ska optimeras. Däremot finns det en del externa verktyg som kan hjälpa till, till exempel det här

Titeln avslutas ofta med ett suffix för att göra det tydligt vem som är avsändaren. Detta behövs inte skrivas på varje enskild sida utan ni kan göra en egen inställning för detta under Webbplatser - > Webbsajter - > Texter -> site.title. Ett exempel på suffix är att använda “| Företagsnamn” vilket innebär att alla titlar på webbplatsen kommer avslutas med | Företagsnamn

Titlar och Beskrivningar på produkter

Använder ni även Litiums PIM för att hantera era produkter hittar ni titlar och beskrivningar på liknande sätt under varje produkt. Under produkter står det Sökmotoranpassad rubrik (vilket är titeln) samt Sökmotoranpassad beskrivning.

I Litium 7.3 måste det göras justeringar i koden för att få “Sökmotoranpassad rubrik” att uppdateras på webbplatsen vilket inte görs i dagsläget. Beskrivningen fungerar att ändra och det är den som finns vid “Sökmotoranpassad beskrivning”. 

Både titeln och beskrivningen under produkt ska optimeras på samma sätt som under varje enskild sida. För att slippa uppdatera titel och beskrivning manuellt på varje enskild produkt går det att sätta en mall för hur titlarna och beskrivningen så att de utformas på ett så optimalt sätt som möjligt. Hur detta ska göras beror på hur era produkter är namngivna samt vad det finns för data i Litium PIM. Ett sätt skulle kunna vara “Produktnamn Kategori | Företagsnamn”.

Rubrik på sidor

På en textsida i Litiums CMS finns det ett fält för rubrik. Det är denna rubrik som sedan blir en huvudrubrik, även kallad h1:a. I denna rubrik är det fördel att använda sökordet som den aktuella sidan ska optimeras för. Det går även använda h1 som rubrik i textfältet men håll er till en h1:a och använd underrubriker, h2 och h3 till övriga rubriker.

Rubrik på produkter och kategorier

På produkterna och kategorierna i PIM:et i Litium är det name som skrivs ut som en huvudrubrik. Här kan med fördel addera viktiga sökord och sökfraser för att driva mer relevant trafik till produkten.

Robots

I Robots.txt anger du vilka URL:er på din webbplats som ska indexeras och om det är någon eller några URL:er som du av någon anledning inte vill ska indexeras. Här skulle det kunna vara inloggningssidor eller interna sökresultat för att nämna några exempel. Robots.txt redigeras under Inställningar - > Globalisering -> Domännamn i Litiums Accelerator.

Om alla sidor ska vara tillåtna att indexeras av sökmotorerna ska robots.txt se ut så här:

User-agent: *

Disallow:

 

Canonical på produkter

Duplicerat innehåll är något som bör undvikas på en webbplats. Har ni en e-handel är det vanligt att en produkt finns i olika kategorier vilket då skapar olika URL:er till samma innehåll. För att underlätta för Google när duplicerat innehåll ändå uppstår används en s k canonical url. Det innebär att det i html-koden finns en länk som hänvisar till produktens primära URL om det finns flera. 

I Litiums Accelerator blir detta sällan något problem då det i Litium finns stöd för att hantera detta för produkterna och du som redaktör kan på produkt ange vilken kategori som är huvudkategori.

Sitemap

En sitemap i xml-format används för att Google lättare ska kunna indexera webbplatsen och även enklare kunna upptäcka vad som ändras i innehållet och när innehållet ändras. Sitemapen bör även skickas in i Google Search Console för att få mer detaljerad information.

I Litium hittar ni er befintliga sitemap på URL:en www.dinurl.com/googlesitemap.axd. Aktivera sitemap i Litiums Accelerator genom att besöka Globalisering -> Kanaler -> Välj en kanal -> Inställningar. Där kan ni också välja om produkterna ska vara inkluderade eller inte i sitemapen, vilket vi generellt rekommenderar att de ska vara.

Filter / Interna sökresultat ej indexeras

Ett vanligt problem inom sökmotoroptimering är att webbplatsens interna sökresultat indexeras, vilket i sin tur innebär att mycket av innehållet blir irrelevant och webbplatsen innehåller väldigt många URL.er som in sin tur kan innebära problem när Google ska crawla webbplatsen. 

I Litiums Accelerator finns det inställningar under Webbsajter för vilka sökfilter som ska indexeras av Google. Fundera på om det är några filter som ni vill ska indexeras och vad det innebär för strukturen och indexeringen. I de flesta fall bör det skapas landningssidor med anpassad text och bättre URL istället för att indexera interna sökresultatet.

Exempel från Guide, går den använda?

Ompekningar

Ett av de vanligaste misstagen som görs vid byte eller uppgradering av en e-handelsplattform är att inte peka om tillräckligt med innehåll vilket gör att tidigare URL:er slutar fungera. Görs inte ompekningarna av tidigare URL:er rätt kommer nya webbplatsen förlora mycket länkkraft, besökare och kunder som arbetats upp under många år. Hur många URL:er ni ska peka om? Så mycket som det bara går!

I Litium kan ni peka om tidigare URL:er under webbplatser - > permanenta omdirigerar. Här kan ni addera URL:er en och en eller importera en excelfil vilket ofta är det enklaste sättet om det gäller många URL:er som behöver pekas om.

Med Litiums Accelerator som grund och med anpassningarna gjorda kommer ni få bra tekniska förutsättningar för bra placeringar på Google. Det innebär att e-handeln är sökmotorvänlig och har bra förutsättningar att synas högt upp i sökresultatet på Google. 

För att driva ännu mer relevanta besökare och förvandla dessa till kunder rekommenderar vi att ni även arbetar aktivt och kontinuerligt med er sökmotoroptimering.

Simon Wall

Business Analyst

Vill du ta nästa steg med SEO?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down