<img src="https://mc.yandex.ru/watch/25277963" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="yandex">

Syftet med Value Now for inRiver är att maximera kortsiktigt värde och minimera tiden att komma igång med er nya lösning för att möjliggöra snabbare ROI.

Value Now for inRiver är ett implementationsmodell baserad på en PIM-accelerator och specifika tilläggspaket som ökar värdet för din verksamhet. Modellen bygger på våra best-practise som vi har finjusterat i mer än 10 år med att implementera InRiver och andra PIM-lösningar i flera olika industrivertikaler.

Fördelar med vår lösning

 • Kom igång snabbt genom att börja med en avgränsad lösning och skala upp över tiden
 • Bidra till ROI tidigt genom att börja använda lösningen inom 60 dagar
 • Fokus på affärsmål genom att lösa de viktigaste utmaningarna först
 • Förenkla förändringshantering genom att visualisera en roadmap över tid
 • Minska risken genom att undvika en big bang-implementation

Value Now-paketet inkluderar

 • PIM accelerator: Teknisk MVP (minimal viable product) med inRiver som plattform. Anpassade datamodeller efter er verksamhet och basfunktionalitet i verktyget.
  • Fokus på InRiver out-of-the-box-funktionalitet
  • Branschspecifik informationsmodell
  • Standardroller och best-practice processer
 • Definition av gemensam roadmap, KPI:er och framgångsfaktorer
 • Utvalda tilläggspaket som ökar investeringsvärdet för din verksamhet (Se tilläggspaket nedan)

Tilläggspaket

Utifrån verksamhetens primära affärsutmaningar rekommenderar vi de tilläggstjänster som passar bäst.

 • Produktimport: Integration med en källa till produktinformation, t.ex. ERP
 • Kanalintegration: Integration med första kanalen för att konsumera produktdata, t.ex. e-handel
 • Supplier on-boarding: Aktivering av modul för leverantörssamarbete och utökat arbetsflödesstöd
 • Förbättrade arbetsflöden: KPI-baserad arbetsflödesautomatisering som stödjer anpassade roller och affärsprocesser
 • Översättningsautomatisering: Utökat översättnings-arbetsflödesstöd och genomförande av översättningsanslutningar

Strategiska tilläggstjänster

Syftet med dessa tjänster är att ge er extra strategiskt stöd under och efter implementeringen för att säkerställa att ni snabbt når ROI.

 • Best Practice Workshop: en dag med inspiration, målformulering och planering för PIM-arbetet
 • Performance Scan: en analys, där vi identifierar hur ni kan förkorta ledtid för era processer inom definierade områden.

Vi skapar förutsättningarna till något riktigt bra, tillsammans!

Vi inleder alltid med en workshop där vi guidar och utbildar er samtidigt som vi tillsammans skapar en bild av era behov, stämmer av att lösningen matchar dessa eller om något måste tillföras för att motsvara era specifika behov. Resultatet tar vi med oss in i efterkommande projekt där vi tillsammans detaljplanerar, specificerar och implementerar. 
Mikael Bossel

Mikael Bossel

PIM & Content Management expert

Vill du få mer detaljer och en beskrivning av modellen?

VÅRA LÖSNINGAR

Product information management

inRiver

Product information management

censhare

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down